FC Slutsk 2018

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Tchitchi Musa
03
2. Dmitriy German
03
3. Aleksandr Yatskevich
02
4. Konan Auye
02
5. Sergey Schegrikovich
01
6. Aleksey Timoshenko
01
7. Denis Obrazov
01
8. Pavel Zuevich
01
9. Boris Pankratov
01
10. Sekou Doumbia
01
11. Yevgeny Schikavko
01
12. Igor Bobko
01
13. Vitalij Trubila
01
14. Murat Khotov
01
15. Vitaliy Kibuk
01
16. Robert Primus
00
17. Igor Yasinski
-01
18. Yevgeniy Elizarenko
-01
19. Milos Nikolic
-01
  
1. Aleksey Timoshenko
0810
2. Denis Obrazov
0810
3. Boris Pankratov
0810
4. Sekou Doumbia
0810
5. Yevgeny Schikavko
0810
6. Igor Bobko
0810
7. Vitaliy Kibuk
0770
8. Murat Khotov
0666
9. Dmitriy German
0612
10. Robert Primus
0540
11. Tchitchi Musa
0453
12. Milos Nikolic
0379
13. Igor Yasinski
0197
14. Yevgeniy Elizarenko
0140
15. Aleksandr Yatskevich
0136
16. Sergey Schegrikovich
0097
17. Vitalij Trubila
0047
18. Konan Auye
0009
19. Pavel Zuevich
0004
  
1. Aleksey Timoshenko
09
2. Denis Obrazov
09
3. Boris Pankratov
09
4. Sekou Doumbia
09
5. Yevgeny Schikavko
09
6. Igor Bobko
09
7. Murat Khotov
09
8. Vitaliy Kibuk
09
9. Tchitchi Musa
07
10. Igor Yasinski
07
11. Dmitriy German
07
12. Robert Primus
06
13. Milos Nikolic
05
14. Aleksandr Yatskevich
04
15. Sergey Schegrikovich
03
16. Pavel Zuevich
03
17. Yevgeniy Elizarenko
03
18. Vitalij Trubila
03
19. Konan Auye
02
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Yevgeny Schikavko
06
2. Milos Nikolic
01
  
1. Sekou Doumbia
03
2. Vitaliy Kibuk
03
3. Aleksey Timoshenko
02
4. Robert Primus
02
5. Tchitchi Musa
02
6. Milos Nikolic
01
7. Boris Pankratov
01
8. Yevgeny Schikavko
01
9. Igor Yasinski
01
10. Dmitriy German
01
  
   
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Boris Pankratov
1982
2. Vitalij Trubila
1985
3. Igor Bobko
1985
4. Aleksandr Yatskevich
1985
5. Aleksey Timoshenko
1986
6. Murat Khotov
1987
7. Dmitriy German
1988
8. Denis Obrazov
1988
9. Vitaliy Kibuk
1989
10. Igor Yasinski
1990
11. Robert Primus
1990
12. Sergey Schegrikovich
1990
13. Yevgeny Schikavko
1992
14. Yevgeniy Elizarenko
1993
15. Sekou Doumbia
1994
16. Milos Nikolic
1994
17. Konan Auye
1994
18. Tchitchi Musa
1994
19. Pavel Zuevich
1997
  
1. Konan Auye
-14
2. Aleksandr Yatskevich
-12
3. Sergey Schegrikovich
-11
4. Pavel Zuevich
-11
5. Tchitchi Musa
-10
6. Dmitriy German
-07
7. Vitalij Trubila
-04
8. Igor Yasinski
04
9. Yevgeniy Elizarenko
04
10. Denis Obrazov
05
11. Aleksey Timoshenko
05
12. Murat Khotov
06
13. Igor Bobko
06
14. Yevgeny Schikavko
06
15. Sekou Doumbia
06
16. Boris Pankratov
06
17. Robert Primus
06
18. Milos Nikolic
07
19. Vitaliy Kibuk
08
  
1. Sekou Doumbia
11
2. Yevgeny Schikavko
08
3. Tchitchi Musa
07
4. Denis Obrazov
06
5. Aleksey Timoshenko
04
6. Milos Nikolic
04
7. Vitaliy Kibuk
02
8. Robert Primus
01
9. Pavel Zuevich
00
10. Yevgeniy Elizarenko
00
11. Konan Auye
-01
12. Dmitriy German
-02
13. Murat Khotov
-02
14. Boris Pankratov
-02
15. Igor Yasinski
-03
16. Igor Bobko
-03
17. Sergey Schegrikovich
-04
18. Aleksandr Yatskevich
-11
19. Vitalij Trubila
-15
 


lotyh.com
Zlyhania trhovej ekonomiky Perspektívne technológie Tatryana - obchody a aktivity vo všetkých obciach Slovenska TOP 20 Sport


AS Roma Players Rating Bayern Munchen Players Rating FC Barcelona Players Rating Atletico Madrid Players Rating


Roma, Basilica San Giovanni in Laterano
Italy
Sihla v zime
Slovakia
Paleokastritsa, Theotokos Monastery
Greece
Yangon, Shwedagon Zedi Daw
Myanmar
Tallinn at Night
Estonia
Beijing, Shejia Hutong
China
Povraznik
Slovakia
Berlin, Pergamon Museum
Germany
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio