FC Slutsk 2017

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Sekou Doumbia
06
2. Sergey Schegrikovich
05
3. Ilya Trachinski
05
4. Aleksandr Yatskevich
05
5. Vitaliy Rushnitskiy
05
6. Denis Obrazov
04
7. Konan Auye
04
8. Dmitri Shegrikovich
04
9. Aleksandr Bylina
04
10. Igor Bobko
04
11. Andey Zaleski
03
12. Ibrahim Kone
03
13. Oleksandr Safonov
03
14. Vitaliy Kibuk
03
15. Boris Pankratov
02
16. Senin Sebai
02
17. Dmitry Dudar
02
18. Valeriy Karshakevich
02
19. Artem Bobukh
01
20. Kouassi Kouadja
01
21. Dmitriy Yusov
01
22. Yevgeny Schikavko
-01
23. Murat Khotov
-02
24. Maksim Taleyko
-03
25. Artem Gurenko
-04
  
1. Valeriy Karshakevich
2700
2. Denis Obrazov
2616
3. Andey Zaleski
2563
4. Igor Bobko
2326
5. Oleksandr Safonov
2173
6. Vitaliy Kibuk
2155
7. Konan Auye
2094
8. Aleksandr Yatskevich
1823
9. Dmitriy Yusov
1630
10. Dmitry Dudar
1511
11. Sergey Schegrikovich
1484
12. Boris Pankratov
1429
13. Sekou Doumbia
1211
14. Senin Sebai
1176
15. Aleksandr Bylina
0880
16. Yevgeny Schikavko
0876
17. Dmitri Shegrikovich
0782
18. Ibrahim Kone
0752
19. Kouassi Kouadja
0543
20. Murat Khotov
0537
21. Artem Gurenko
0442
22. Artem Bobukh
0199
23. Vitaliy Rushnitskiy
0186
24. Maksim Taleyko
0128
25. Ilya Trachinski
0098
  
1. Valeriy Karshakevich
30
2. Andey Zaleski
29
3. Denis Obrazov
29
4. Oleksandr Safonov
29
5. Vitaliy Kibuk
29
6. Konan Auye
28
7. Igor Bobko
28
8. Sergey Schegrikovich
21
9. Aleksandr Yatskevich
21
10. Dmitriy Yusov
21
11. Sekou Doumbia
20
12. Dmitri Shegrikovich
17
13. Dmitry Dudar
17
14. Boris Pankratov
16
15. Senin Sebai
14
16. Aleksandr Bylina
12
17. Vitaliy Rushnitskiy
12
18. Ibrahim Kone
11
19. Yevgeny Schikavko
11
20. Ilya Trachinski
10
21. Artem Gurenko
10
22. Murat Khotov
09
23. Kouassi Kouadja
07
24. Maksim Taleyko
04
25. Artem Bobukh
02
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Senin Sebai
05
2. Aleksandr Yatskevich
04
3. Dmitriy Yusov
04
4. Vitaliy Rushnitskiy
04
5. Oleksandr Safonov
03
6. Yevgeny Schikavko
03
7. Vitaliy Kibuk
03
8. Konan Auye
02
9. Andey Zaleski
01
10. Denis Obrazov
01
11. Ibrahim Kone
01
12. Murat Khotov
01
  
1. Denis Obrazov
06
2. Senin Sebai
05
3. Oleksandr Safonov
04
4. Sergey Schegrikovich
03
5. Aleksandr Yatskevich
03
6. Valeriy Karshakevich
03
7. Andey Zaleski
02
8. Boris Pankratov
02
9. Sekou Doumbia
02
10. Igor Bobko
02
11. Artem Bobukh
01
12. Dmitri Shegrikovich
01
13. Aleksandr Bylina
01
14. Kouassi Kouadja
01
15. Yevgeny Schikavko
01
16. Maksim Taleyko
01
17. Dmitriy Yusov
01
18. Dmitry Dudar
01
19. Vitaliy Rushnitskiy
01
20. Vitaliy Kibuk
01
  
1. Sekou Doumbia
01
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Aleksandr Bylina
1981
2. Boris Pankratov
1982
3. Dmitri Shegrikovich
1983
4. Igor Bobko
1985
5. Aleksandr Yatskevich
1985
6. Murat Khotov
1987
7. Valeriy Karshakevich
1988
8. Denis Obrazov
1988
9. Artem Bobukh
1988
10. Vitaliy Kibuk
1989
11. Ilya Trachinski
1989
12. Vitaliy Rushnitskiy
1990
13. Sergey Schegrikovich
1990
14. Dmitry Dudar
1991
15. Oleksandr Safonov
1991
16. Andey Zaleski
1991
17. Yevgeny Schikavko
1992
18. Dmitriy Yusov
1993
19. Maksim Taleyko
1993
20. Senin Sebai
1993
21. Sekou Doumbia
1994
22. Konan Auye
1994
23. Kouassi Kouadja
1995
24. Ibrahim Kone
1995
  
1. Ilya Trachinski
-22
2. Vitaliy Rushnitskiy
-18
3. Sekou Doumbia
-12
4. Sergey Schegrikovich
-09
5. Dmitri Shegrikovich
-09
6. Ibrahim Kone
-06
7. Aleksandr Bylina
-06
8. Aleksandr Yatskevich
-04
9. Artem Bobukh
-03
10. Maksim Taleyko
00
11. Konan Auye
00
12. Kouassi Kouadja
01
13. Senin Sebai
02
14. Murat Khotov
03
15. Boris Pankratov
03
16. Artem Gurenko
04
17. Denis Obrazov
04
18. Igor Bobko
06
19. Yevgeny Schikavko
06
20. Dmitry Dudar
07
21. Vitaliy Kibuk
08
22. Oleksandr Safonov
08
23. Andey Zaleski
08
24. Dmitriy Yusov
12
25. Valeriy Karshakevich
17
  
1. Konan Auye
15
2. Andey Zaleski
13
3. Oleksandr Safonov
10
4. Dmitriy Yusov
09
5. Sekou Doumbia
08
6. Denis Obrazov
06
7. Ibrahim Kone
06
8. Senin Sebai
06
9. Valeriy Karshakevich
06
10. Kouassi Kouadja
04
11. Dmitry Dudar
04
12. Vitaliy Kibuk
04
13. Sergey Schegrikovich
02
14. Yevgeny Schikavko
01
15. Igor Bobko
00
16. Aleksandr Yatskevich
-03
17. Maksim Taleyko
-05
18. Boris Pankratov
-10
19. Vitaliy Rushnitskiy
-11
20. Artem Bobukh
-13
21. Murat Khotov
-14
22. Aleksandr Bylina
-14
23. Dmitri Shegrikovich
-14
24. Ilya Trachinski
-14
 


lotyh.com
Zlyhania trhovej ekonomiky Top 20 Sport News Germany Top 20


FC Barcelona Players Rating Orlando Pirates Players Rating Kaizer Chiefs Players Rating Mamelodi Sundowns Players Rating


Berlin, Pergamon Museum
Germany
Raztoka
Slovakia
Drabsko v zime
Slovakia
Hersonissos, Star Beach Water Park
Greece
Sihla
Slovakia
Filipovo
Slovakia
Beijing, Donghuamen Night Food Street
China
Valaska
Slovakia
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio